Europa för medborgarna

Bild: 

Bildtolkning: Fols som går på gatan. Omslag till broschyr om Europa för medborgarna.

Europa för medborgarna

Ett EU-program som stödjer

Broschyr om EU-programmet Europa för medborgarna.

Programmet finansierar projekt och verksamheter där medborgarna kan utveckla nya metoder och projekt som binder samman den europeiska nivån med människors vardag.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-03-26
0:00 kr