Hoppa till huvudinnehåll
 

Fokus 22 – Ett liv som andras

– om ungas ekonomiska utsatthet

Rapporten uppmärksammar den ekonomiska situationen för unga vuxna i åldern 20–25 år med särskilt fokus på ungas ekonomiska utsatthet. Resultaten visar att de allra flesta inom gruppen har goda ekonomiska levnadsvillkor. Samtidigt visar rapporten att det finns utmaningar på området. Ungefär en av tio unga vuxna har en inkomst som ligger under gränsvärdet för vad som krävs för en skälig levnadsstandard. Det finns med andra ord skillnader i ekonomiska förutsättningar inom ungdomsgruppen.

Rapporten visar att unga som bor själva är ekonomiskt utsatta i högre utsträckning än de som bor kvar med sina föräldrar. Det finns även tydliga skillnader i utsatthet utifrån sysselsättning och vilken typ av område de unga bor i. Den ekonomiska utsattheten är betydligt högre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda.

Det framkommer också att det finns grupper av unga som står utanför socialförsäkringssystemen. Unga som MUCF intervjuat berättar att de saknar rätt till a-kassa eller sjukpenning eftersom de inte hunnit arbeta i tillräcklig omfattning. Unga med psykisk ohälsa och olika funktionsnedsättningar är särskilt utsatta då de ofta möter större utmaningar i sitt försök att etablera sig i arbetslivet. Det finns även oroande tecken på ökad skuldsättning bland unga.

Mot bakgrund av resultaten i rapporten ser MUCF flera områden där det finns behov av insatser för att skapa bättre förutsättningar för goda levnadsvillkor för alla unga. I rapporten lämnar myndigheten förslag och bedömningar inom följande områden:

•    ungas stöd vid etablering i arbetslivet
•    stöd och insatser till unga med funktionsnedsättning
•    ungas skydd i socialförsäkringssystemet
•    ungas skuldsättning.