Hoppa till huvudinnehåll
 
Omslag till Tryggare skolor - slutrapport

Tryggare skolor

Utgivningsdatum:
Sidor: 74

Ladda ner för utskrift

Tryggare skolor

Slutrapport

Unga hbtq-personer blir i större utsträckning än andra unga utsatta för osynliggörande, diskriminering, trakasserier, våld och hot om våld. Våld och kränkningar är vanligt förekommande i svenska skolor och även i skolan är unga hbtq-personer särskilt utsatta. Vi har förmedlat kunskap om unga hbtq-personers livsvillkor och hur skolan kan bli en tryggare plats för dessa unga att vistas på. Det har vi gjort genom föreläsningar, halvdagsutbildningar, en konferens och spridning av stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7‒9 och gymnasiet.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: