Hoppa till huvudinnehåll
 

Tryggare skolor

Slutrapport

Omslag till Tryggare skolor - slutrapport
Utgivningsdatum:
Sidor: 74

Ladda ner för utskrift

Unga hbtq-personer blir i större utsträckning än andra unga utsatta för osynliggörande, diskriminering, trakasserier, våld och hot om våld. Våld och kränkningar är vanligt förekommande i svenska skolor och även i skolan är unga hbtq-personer särskilt utsatta. Vi har förmedlat kunskap om unga hbtq-personers livsvillkor och hur skolan kan bli en tryggare plats för dessa unga att vistas på. Det har vi gjort genom föreläsningar, halvdagsutbildningar, en konferens och spridning av stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7‒9 och gymnasiet.