Hoppa till huvudinnehåll
 

Främmande är skrämmande

– ungas röster om våldsbejakande extremism

Vad har unga för tankar om och erfarenheter av våldsbejakande extremism? Hur påverkar det dem i vardagen och upplever de ett hot mot demokratin? Genom att lyssna till unga kan organisationer och offentliga verksamheter utforma bättre förebyggande insatser riktade till unga. Samtalen genomfördes i i Stockholm, Göteborg och Kalmar med sex fokusgrupper. Totalt medverkade 48 ungdomar mellan 15 och 25 år.