Främmande är skrämmande

Bild: 

Omslag till Främmande är skrämmande. Närbild på ögon.

Främmande är skrämmande

– ungas röster om våldsbejakande extremism

Vad har unga för tankar om och erfarenheter av våldsbejakande extremism? Hur påverkar det dem i vardagen och upplever de ett hot mot demokratin?

Genom att lyssna till unga kan organisationer och offentliga verksamheter utforma bättre förebyggande insatser riktade till unga.
Samtalen genomfördes i i Stockholm, Göteborg och Kalmar med sex fokusgrupper. Totalt medverkade 48 ungdomar mellan 15 och 25 år.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2016-09-30
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
2018-03-01
0:00 kr
Omslag till vägledningen Knäck koden
2017-09-29
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr