Revision ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv

Bild: 

Omslag till skriften Revision ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv

Revision ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv

Skriften underlättar för revisorer att granska kommunens, regionens eller landstingets verksamhet utifrån ett barnrätts- och ungdomsperspektiv.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2016-12-06

Sidantal: 

20
0:00 kr