Hoppa till huvudinnehåll
 

Uppdrag

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Målet inom politiken för det civila samhället är att förbättra dess villkor att vara en central del av demokratin. Varje uppdrag vi har är en pusselbit som ska bidra till dessa mål.  

MUCF fördelar statsbidrag på uppdrag av regeringen, som gör det möjligt för stora och små organisationer att bedriva verksamhet. En del av vår verksamhet är internationell och vi är Sveriges programkontor för utbytesprogrammen Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren. 

Tre glada ungdomar som sitter och arbetar vid ett bord på ett café.

Ungas delaktighet i demokratin

Demokratin fyller 100 år i Sverige. Att unga är delaktiga och har kunskap om demokrati är avgörande för dess överlevnad.

Civilsamhället under pandemin

Vårt arbete inom civilsamhällespolitiken präglas, liksom mycket annat, av pandemin.

Kunskapsuppdrag om EU

Du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid är viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU. I vårt EU-kunskapsuppdrag har vi tagit fram verktygslådan Prata EU till dig.

Aktuellt

Skolval på årets Bokmässa

I fredags (24 september) modererade MUCF seminariet "Så kan skolvalen bidra till demokratin" på årets upplaga av Bokmässan.

Nationellt samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns cirka 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Bakom siffran finns en heterogen grupp individer som hamnat i den livssituationen av olika anledningar och med olika behov av stöd.

Ett år av utmaningar ...

Vi har levt i en pandemi i över ett år vilket givetvis sätter sina spår hos ideella föreningar.

Nytt stödmaterial om tillgänglighet och inkludering i öppen fritidsverksamhet

Var tredje ung person med funktionsnedsättning avstår från fritidsaktiviteter. Därför lanserar vi ett nytt stödmaterial om tillgänglighet i öppen fritidsverksamhet som riktar sig till fritidsledare och chefer.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: