Hoppa till huvudinnehåll
 

Statsbidrag

MUCF fördelar statsbidrag till organisationer och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de olika bidragen. 

Vi fördelar följande typer av bidrag:

  • Organisationsbidrag

  • Projektbidrag

  • Verksamhetsbidrag

Olika bidrag har olika ansökningstider.

Här kommer du till listan på bidrag som går att söka just nu 

Ung kvinna som tittar i kikare.

Organisationsbidrag

Organisationsbidragen syftar oftast till att stödja ungas ideella engagemang samt att stärka hbtq-personers ställning i samhället. Ansökningarna öppnar vanligen i juni.

Projektbidrag

Utlysningarnas teman kan variera från år till år men handlar ofta om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering, rasism och frågor som rör hbtqi. Ansökningarna öppnar i januari.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan sökas av organisationer och stiftelser som arbetar långsiktigt med att förebygga och motverka diskriminering inom samtliga sju diskrimineringsgrunder. Ansökan öppnar i augusti.

För föreningar: tips, tekniker, regler och utbildningar

Är du engagerad i en förening eller vill starta en ny organisation?

Här kan du bland annat lära dig mer om föreningsteknik samt vilka lagar och regler som påverkar civilsamhället.

Det här hittar du här: så här startar du en förening, demokratihandboken, om bidrag, organisationsformer, förenings- och mötesfrihet, mångfald inom civilsamhällets organisationer, nätverk för kommuner och civilsamhället, webbutbildningar och digitala konferenser.

Visste du att…

...organisationsbidragen nådde nästan 700 000 medlemmar 2022.

Visste du att…

…även organisationer som inte beviljats projektbidrag tidigare har stor chans att lyckas? 2022 var det hela 38 % av organisationerna som beviljades bidraget för första gången!

Statsbidrag - ett verktyg för demokratin

I sändningen från MUCF idag får du veta mer om de bidrag MUCF delar ut, varför de finns, vilka som får ta del av dem och vilken nytta bidragen gör i samhället. Du får också höra några organisationer reflektera kring bidragen.