Hoppa till huvudinnehåll
 

Statsbidrag

På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag till organisationer och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Vi fördelar bidrag till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtqi-organisationer samt till organisationer som hjälper människor i socialt utsatta situationer under coronapandemin.  
  • projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism.    
  • verksamheter som bedriver antidiskrimineringsverksamhet
  • forskningsprojekt som rör det civila samhället 

Alla statsbidrag som hanteras av MUCF fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för bidrag som finansieras med statliga pengar. 

Organisationsbidrag

MUCF fördelar årligen ut organisationsbidrag till hundratals svenska organisationer som verkar för att stärka civilsamhället och olika grupper i samhället. Ansökningarna öppnar i juni.

Projektbidrag

MUCF fördelar projektbidrag till civilsamhällesorganisationer och stiftelser som verkar för olika samhällsutmaningar eller samhällsgrupper. Ansökningarna öppnar i januari.

Verksamhetsbidrag

MUCF fördelar verksamhetsbidrag till organisationer och stiftelser som arbetar med antidiskrimineringsverksamhet. Ansökan öppnar i augusti.

Forskningsbidrag

MUCF fördelar bidrag till studier som handlar om att öka kunskapen om det civila samhället. Ansökan öppnar i februari.

Statsbidrag påverkas av pandemin

Många organisationer har inte kunnat genomföra sin verksamhet enligt ursprunglig plan under pandemin. Här har vi samlat information som gäller projekt- och organisationsbidragen. 

Statsbidrag - ett verktyg för demokratin

I sändningen MUCF idag får du veta mer om de bidrag MUCF delar ut, varför de finns, vilka som får ta del av dem och vilken nytta bidragen gör i samhället. Du får också höra några organisationer reflektera kring bidragen.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: