Hoppa till huvudinnehåll
 

Statsbidrag

På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag till organisationer och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Vi fördelar bidrag till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtqi-organisationer samt till organisationer som hjälper människor i socialt utsatta situationer under coronapandemin.  
  • projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism.    
  • verksamheter som bedriver antidiskrimineringsverksamhet
  • forskningsprojekt som rör det civila samhället 

Alla statsbidrag som hanteras av MUCF fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för bidrag som finansieras med statliga pengar. 

Organisationsbidrag

MUCF fördelar årligen ut organisationsbidrag till hundratals svenska organisationer som verkar för att stärka civilsamhället och olika grupper i samhället. 

Projektbidrag

MUCF fördelar projektbidrag till civilsamhällesorganisationer och stiftelser som verkar för olika samhällsutmaningar eller samhällsgrupper.  

Verksamhetsbidrag

MUCF fördelar verksamhetsbidrag till organisationer och stiftelser som arbetar med antidiskrimineringsverksamhet. 

Forskningsbidrag

MUCF fördelar bidrag till studier som handlar om att öka kunskapen om det civila samhället.

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: