Hoppa till huvudinnehåll
 

Statsbidrag

MUCF fördelar statsbidrag till organisationer och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de olika bidragen. 

Här kan du söka:

  • Organisationsbidrag
  • Projektbidrag
  • Verksamhetsbidrag

Olika bidrag har olika ansökningstider.

Här kommer du till listan på bidrag som går att söka just nu 

Ung kvinna som tittar i kikare.

Organisationsbidrag

Organisationsbidragen går till organisationer som arbetar med att stötta ungas ideella engagemang, stärka hbtq-personers ställning och stötta människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Ansökningarna öppnar vanligen i juni.

Projektbidrag

Utlysningarnas teman kan variera från år till år men berör ofta demokrati, inflytande och delaktighet i samhället. Ansökningarna öppnar vanligen i januari.

Verksamhetsbidrag

MUCF har två verksamhetsbidrag 2024. Ett som riktar sig till antidiskrimineringsverksamheter och ett som riktar sig till civilsamhället och syftar till volontärsamordning.

Tips till dig som ska söka projektbidrag

Sätt upp bra mål. Det kan du till exempel göra genom att använda "SMART" som står för att målet ska vara:

  • S = Specifikt
  • M = Mätbart
  • A = Accepterat
  • R = Realistiskt
  • T = Tidsbestämt

Mer om hur du kan tänka när du sätter upp mål hittar du på sidan tips till dig som söker projektbidrag.

Frågor och svar om projektbidrag

Här hittar du vanliga frågor och svar om projektbidrag. Både svar på generella frågor och de som dyker upp vid ansökan och efter ansökan.

Besök hos organisationer som beviljats bidrag

Varje år besöker MUCF ett antal organisationer som beviljats bidrag. Det blir ett tillfälle för organisationen att ställa frågor och visa sin verksamhet och för MUCF att lära sig mer om organisationerna och deras verksamhet.

Här hittar du kortintervjuer med några av dem som vi hälsat på. 

Visste du att…

...organisationsbidragen nådde nästan 800 000 medlemmar 2022.

Visste du att…

…även organisationer som inte beviljats projektbidrag tidigare har stor chans att lyckas? 2022 var det hela 38 % av organisationerna som beviljades bidraget för första gången!

Statsbidrag - ett verktyg för demokratin

I sändningen från MUCF idag får du veta mer om de bidrag MUCF delar ut, varför de finns, vilka som får ta del av dem och vilken nytta bidragen gör i samhället. Du får också höra några organisationer reflektera kring bidragen.