Hoppa till huvudinnehåll
 

Så fördelas bidraget till hbtq-organisationer

Bidraget till hbtq-organisationer fördelas i två former, som etableringsbidrag och som organisationsbidrag.

Notera att summorna för bidragsformerna gäller för bidragsår 2024 och kan ändras bland annat beroende på hur många organisationer som beviljas bidraget.

Etableringsbidrag

Ett etableringsbidrag fördelas med ett fast belopp. För bidragsår 2024 är det 150 000 kronor per organisation.

Organisationsbidrag

Organisationsbidraget har en fast del och en rörlig del.

Fast belopp

Det fasta bidraget för bidragsår 2024 är 150 000 kronor per organisation. Beloppet är lika stort för alla organisationer.

Rörligt belopp

Det rörliga beloppet grundas på antalet medlemmar och antalet lokalföreningar eller avdelningar i organisationen. Femtio procent av det rörliga bidraget är baserat på antal medlemmar i organisationen och femtio procent av det rörliga bidraget är baserat på antal lokalföreningar eller avdelningar i organisationen.

Notera att beloppen nedan gäller för bidragsår 2024. 

  • Bidrag per medlem: 419,53 kronor per medlem.
  • Bidrag per lokalförening eller avdelning: 51 000 kronor per lokalförening eller avdelning.