Våldsförebyggande arbete i Botkyrka

Bild: 

Omslagsbild av en blomma som växer upp ur asfalten

Våldsförebyggande arbete i Botkyrka

Botkyrka kommun har i fyra år arbetat våldsförebyggande med fokus på tidiga insatser. Skriften beskriver framgångar, lärdomar och utmaningar i arbetet.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-12-20

Sidantal: 

16
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr