Hoppa till huvudinnehåll
 

Hbtq-organisationer

Personer som står under en jättestor HBTQ-flagga.

Vi ger bidrag till organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Ansökan

 • Ansökan öppnar: 5 juni 2024
 • Ansökan stänger: 1 september 2024
 • Beslut meddelas: december 2024

Ni ansöker i MUCF:s e-tjänst.

Vem kan söka bidraget?

Organisationer som uppfyller villkoren och arbetar med att stärka homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck i samhället.

Villkor för bidraget

Organisationen måste:

 • vara självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer,
 • arbeta med att stärka homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck i samhället,
 • bedriva sin verksamhet i Sverige,
 • finansiera en del av verksamheten själva,
 • ha en riksomfattande organisation som finns i de flesta delar av landet där medlemmarna finns,
 • ha bedrivit verksamhet under minst två år som stämmer med bidragets syfte,
 • ha minst 500 betalande medlemmar eller ha betalande medlemmar och organiserad verksamhet i minst fyra lokalföreningar eller avdelningar.
Etableringsbidrag för nya organisationer som inte uppfyller grundläggande villkor

MUCF kan ge etableringsbidrag under tre år till nya och mindre organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck men som inte uppfyller något av följande villkor:

 1. att vara en riksomfattande organisation som finns i de flesta delar av landet där medlemmarna finns,
 2. att ha bedrivit verksamhet under minst två år som stämmer med bidragets syfte,
 3. att ha minst 500 betalande medlemmar eller ha betalande medlemmar och organiserad verksamhet i minst fyra lokalföreningar eller avdelningar.

Inget av de tre villkoren får vara uppfyllda vid ansökningstillfället men för att kunna bedöma om ni som organisation kommer att kunna utvecklas till en riksomfattande organisation bör er organisation ha funnits i ett år före ansökan lämnas in. Organisationer som redan fått etableringsbidrag eller organisationsbidrag från MUCF kan inte få etableringsbidrag.

Organisationer som beviljas etableringsbidrag måste lämna in en tydlig plan för hur de ska arbeta för att uppfylla alla villkor som krävs för organisationsbidrag inom tre år.

Etableringsbidraget är på 150 000 kronor per år i högst tre år. När organisationen gör en ansökan om etableringsbidrag för år två respektive år tre görs en ny bedömning av om man har förutsättningar att uppfylla villkoren för organisationsbidrag inom treårsperioden.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker bidrag. 2023 delades drygt 11 miljoner kronor ut i bidrag till åtta hbtq-organisationer.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.