Skapa möten

Bild: 

Skapa möten

Möten kan vara ett led i att skapa tillväxt, överlevnad och utveckling i en kommun eller organisation. Vilka möten och vilken dialog finns mellan beslutsfattare och ungdomar i din kommun? Här finns idéer på metoder för att skapa möten där deltagarna verkligen möts. Metoderna kan användas av ungdomar, ungdomsledare, beslutsfattare och alla andra som arbetar med ungdomsfrågor.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2008-11-06

Sidantal: 

23
0:00 kr