Hoppa till huvudinnehåll
 

Redovisa bidrag för volontärsamordning

Organisationer som har fått bidrag från MUCF är skyldiga att redovisa hur pengarna har använts.

Dags att redovisa bidraget

Om ni sökt bidrag 2024 ska ni lämna en redovisning senast den 31 mars 2025.

Redovisningens innehåll

Ni kommer att få ge en redovisning av vad ni använt bidraget till i förhållande till bidragets syfte.

Ekonomi

Ni kommer också att få besvara frågor om vilken typ av kostnader som bidraget har använts till (personal-, verksamhets-, administrationskostnader med mera). Där kommer ni också att få uppskatta hur många procent av bidraget som använts till respektive budgetpost.

Resultat

Redovisningen ska även beskriva de resultat ni fått i förhållande till syftet med bidraget.

Bilagor

Ni ska även bifoga följande dokument för 2024:

  • balans- och resultaträkning
  • verksamhetsberättelse 
  • revisionsberättelse

Vi är medvetna om att många organisationer håller sina årsmöten sent på året och kräver därför inte att dessa handlingar ska vara fastställda när ni skickar in dem. Det räcker att handlingarna är preliminära om ert årsmöte inte har genomförts. 

MUCF kräver inte att bidragets ekonomi ska särredovisas. En revisionsberättelse som innehåller en granskning av er organisations totala ekonomi (som vanligen lämnas in i samband med organisationens årsredovisning eller årsbokslut) godkänns.

Redovisningen lämnas i MUCF:s e-tjänst.

Betala tillbaka

De pengar som ni inte har använt under året ska ni betala tillbaka. Om bidraget inte har använts enligt myndighetens beslut eller om ni inte har lämnat in en fullständig redovisning, kan organisationen också behöva betala tillbaka hela eller delar av bidraget.

En revisor ska granska och godkänna redovisningen

Redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. 

Er egen revisor räcker bra så länge bidraget ni beviljats är mindre än fem prisbasbelopp, det vill säga under 286 500 kronor 2024. 

Om ni beviljats 286 500 kronor eller mer ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska redovisningen.

Frågor om redovisningen

Kontakta oss gärna i god tid om ni har några frågor eller funderingar kring redovisningen.