Hoppa till huvudinnehåll
 

Redovisa ert bidrag

Organisationer som har fått bidrag från oss är skyldiga att redovisa hur pengarna har använts.

Dags att redovisa bidraget

Bidraget ska vanligtvis redovisas tre månader efter att verksamhetsåret är slut, exakt datum står i beslutsbrevet. Ni kommer att få en påminnelse till den e-postadress som ni fyllde i när ni gjorde er ansökan.

Redovisningen lämnas i MUCF:s e-tjänst.

Er redovisning ska innehålla

  • En ekonomisk redovisning med balans- och resultaträkning.
  • En redogörelse för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget.

Betala tillbaka

Om ni inte har använt hela bidraget ni beviljades av MUCF ska ni betala tillbaka den delen som är kvar. Om bidraget inte har använts enligt MUCF:s beslut eller om ni inte har lämnat in en fullständig redovisning, kan ni också behöva betala tillbaka hela eller delar av bidraget. Om er ekonomiska redovisning har stora brister kan det leda till att MUCF avslår en ny ansökan om bidrag.

En revisor ska granska och godkänna redovisningen

Er redovisning ska granskas och godkännas av en revisor.

Har ni fått mindre än fem prisbasbelopp i bidrag går det bra att använda organisationens egen revisor.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen.

Revisorsmall ekonomisk granskning ADV (pdf)

Så stort är ett prisbasbelopp

  • 2022: 48 300 kronor
  • 2023: 52 500 kronor
  • 2024: 57 300 kronor