Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+ Europeiska Solidaritetskåren

Bedömning av ansökningar

MUCF följer bedömningskriterierna som finns i programguidens del B. Läs denna del noga och tänk igenom vilka mål och prioriteringar inom programmet som just ert projekt bemöter och förklara kopplingen tydligt i ansökan. För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att den får minst 60 poäng totalt samt minst 50% av varje delkriteriums maxpoäng.  

Från guiderna: To be considered for funding, proposals must score at least 60 points. Furthermore, they must score at least half of the maximum points in each of the categories of award criteria mentioned below. 

För KA1: I fall då två eller fler ansökningar får samma totalpoäng (ex aequo) ges prioritering till ansökan med högst poäng på relevans, (relevance, rationale and impact) sedan kvalitet i projektdesign (quality in project design) sedan kvalitet i projektmanagement (quality in project management).

För KA2: I fall då två eller fler ansökningar får samma totalpoäng (ex aequo) ges prioritering till ansökan med högst poäng på relevans (relevance) och sedan påverkan (impact)

För Solidaritetsprojekt: I fall då två eller fler ansökningar får samma totalpoäng (ex aequo) ges prioritering till ansökan med högst poäng på relevans, (relevance, rationale and impact) sedan kvalitet i projektdesign (quality in project design) sedan kvalitet i projektmanagement (quality in project management). 

Bedömning av kapacitet

MUCF kan komma att begära in förtydligande underlag för att bedöma en ansökares operationella och/eller finansiella kapacitet. 

Avslag på formella grunder

Alla ansökningar genomgår en formell kontroll för att säkerställa att ansökan är giltig (eligible). Kontroll görs bland annat av organisationsform, partnerskap, att signaturer är korrekta och att minimikrav på deltagare, dagar och datum uppfylls. Om en ansökan inte fullt ut uppfyller de formella kraven kan den komma att avslås på formella grunder utan att en kvalitativ bedömning görs. Beslut om formella avslag fattas löpande under en ansökningsrunda.

Ansökningar från organisationer som inte har en certifierad OID när beslut om bidrag fattas kommer att avslås på formella grunder.

Vi kontaktar nya organisationer

För nya organisationer som blir beviljade medel kommer vi från och med 2021 att ringa upp dessa och prata med dem innan vi signerar kontraktet. Om vi inte får kontakt med organisationen så kommer erbjudandet att förfalla. Detta gäller för hela Erasmus+ oavsett programdel.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: