Resultat och effekter 2013

Bild: 

Omslag publikation

Resultat och effekter 2013

Återrapportering av statsbidrag till ideella organisationer

Vad har statsbidragen resulterat i och vilka effekter ser organisationerna själva att bidragen ger?

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2013-06-26

Sidantal: 

44
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr