Hoppa till huvudinnehåll
 

Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet 2018

Återrapportering av MUCF:s bidrag till Lokala resurscenter för beviljade projekt 2016

lokala resurs ikon
Utgivningsdatum:
Sidor: 30

Ladda ner för utskrift

I denna rapport följer myndigheten upp hur bidraget har använts och, i den mån det är möjligt, bedömer vilka effekter bidraget har gett i förhållande till sitt syfte. Under 2016 fördelade myndigheten 4,15 miljoner kronor inom stödformen.

Rapporten bygger till största del på uppgifter från 2016 års verksamhet och de slutrapporter som har lämnats för beviljade bidrag. Dessa ger en bild av vad bidragen till de lokala resurscentren har använts till, vad organisationerna har haft för verksamhet och vilka resultat som projekten har lett till.

Rapporten tar även upp vilka framgångsfaktorer och utmaningar projekten har haft under 2016. År 2018 är sista året av denna treåriga satsning. Myndighetens förhoppning är att denna rapportering av bidragets användning och effekter ska fungera som ett beslutsunderlag till regeringen om eventuellt liknande satsningar i framtiden.