Hoppa till huvudinnehåll
 

Projektbidragens användning och effekter 2022

Återrapportering av fyra statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner

Rapporten Projektbidragens användning och effekter 2022
Utgivningsdatum:
Sidor: 101

Ladda ner för utskrift

MUCF lämnar årligen en redogörelse till regeringen för hur flera av de bidrag som myndigheten fördelar har använts och vad medlen har gett för effekter. Rapporten bygger på slutrapporteringar som godkänts av MUCF under 2021. Totalt fördelades drygt 46 miljoner kronor till 60 projekt som

  • minskar förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet
  • motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av intolerans
  • värnar demokratin mot våldsbejakande extremism
  • stött barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande.

Myndigheten bedömer att både användningen och de effekter som organisationerna har rapporterat in ligger i linje med bidragens syften. Myndigheten kan även konstatera att projektägarna själva bedömer att projektbidragen har bidragit till långsiktiga effekter både på samhälls-, organisations- och individnivå. Myndigheten drar även slutsatsen att statsbidragen många gånger växlas upp av de ideella projektägarna eftersom vi ser att mycket av arbetet som utförs i projekten är ideellt, och att staten därmed ges god valuta för pengarna.