Hoppa till huvudinnehåll
 

Vägledning för att ge barn och unga från nationella minoriteter inflytande

Återrapportering av uppdraget att ta fram och sprida ett vägledande material för förvaltningsmyndigheter.

Framsida av rapporten med rubrik
Utgivningsdatum:
Sidor: 25

Ladda ner för utskrift

Under 2021 har MUCF, haft i uppdrag att ta fram och sprida vägledande material för hur förvaltningsmyndigheter kan främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem i enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

I den här rapporten presenterar MUCF arbetet med regeringsuppdraget.

Rapporten innehåller

  • en beskrivning av förberedelsearbetet med inventering av befintlig kunskap, intervjuer med förvaltningsmyndigheter och samråd med de nationella minoriteternas ungdomsförbund
  • hur MUCF tog fram och spred det vägledande materialet
  • slutsatser och förslag på fortsatt utveckling

Det vägledande materialet hittar du på den här webbsidan.