Hoppa till huvudinnehåll
 

Antidiskrimineringsverksamheter 2020

Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2018

Framsida på Antidiskrimineringsverksamheter 2020. Titeln är mot blå bakgrund.
Utgivningsdatum:
Sidor: 44

Ladda ner för utskrift

I rapporten ger myndigheten en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter. Beskrivningarna är baserade på organisationernas egna uppgifter från antidiskrimineringsbyråernas återrapportering för verksamhetsår 2018.

Myndigheten gör bedömningen att de resultat och effekter som organisationerna har rapporterat ligger väl i linje med bidragets syfte. Myndigheten bedömer också att bidraget till antidiskrimineringsbyråerna är av stor vikt för deras existens och verksamhet. Förhoppningen är att denna rapport ska ge regeringen ett relevant underlag för att bedöma hur bidragsgivningen till antidiskrimineringsverksamheter kan utvecklas.