Hoppa till huvudinnehåll
 

En sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor i Sverige

UNG IDAG 2023

Bilden visar framsidan på Ung idag-rapporten 2023 som handlar om ungas levnadsvillkor
Utgivningsdatum:
Sidor: 64

Ladda ner för utskrift

Regeringens ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Den här rapporten är en del i MUCF:s arbete med att följa hur ungas levnadsvillkor utvecklas gentemot detta mål. Rapporten ger en sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor och lyfter fram förändringar över tid och skillnader mellan olika grupper av unga.

UNG IDAG 2023 är indelad i sex delar som visar ungas levnadsvillkor inom olika delar av livet:

  •     Utbildning
  •     Arbetsmarknad
  •     Ekonomisk och social utsatthet
  •     Inflytande och delaktighet
  •     Fysisk och psykisk hälsa
  •     Kultur och fritid

Resultatet bygger på statistik från ungidag.se.

Rapporten visar att de flesta unga har goda levnadsvillkor men att det finns stora skillnader mellan olika grupper av unga. Utrikes födda unga möter fortfarande större utmaningar kopplat till studier och vid etablering på arbetsmarknaden, andelen som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden är också högre bland dessa unga.

Vi kan också se att psykiska symtom som oro och ångest fortsätter att öka, särskilt bland unga tjejer. Vi behöver därför fortsatt arbeta för att unga som lider av psykisk ohälsa får tillgång till tillräckligt stöd och vård. Rapporten visar även en negativ utveckling gällande unga killars utsatthet för dödligt våld. Även här krävs fortsatta insatser för att det ungdomspolitiska målet ska kunna bli verklighet.

Vi har i årets UNG IDAG-rapport även en separat del som mer djupgående redovisar levnadsvillkoren för ungas fritid: UNG IDAG 2023:2 En fördjupad bild av ungas fritid

Tidigare rapporter

Ta gärna del av tidigare rapporter i serien UNG IDAG.