Delrapport om bidrag för jämställdhetsarbete

Bild: 

Delrapport om bidrag för jämställdhetsarbete

Delrapport om att fördela bidrag till de nationella minoriteternas organisationer.

Delrapport om att fördela bidrag för jämställdhetsarbete till de nationella minoriteternas organisationer. Den beskriver hur Ungdomsstyrelsen har genomfört uppdraget att stödja nationella minoritetsorganisationers arbete inom den egna verksamheten mot diskriminering och för jämställdhet.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-10-15
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr