Hoppa till huvudinnehåll
 

Varför arbeta med LUPP?

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP kan användas som ett verktyg för systematiskt utvecklingsarbete i kommuner, stadsdelar eller regioner.

En grupp med ungdomar stående framför en griffeltavla, med ryggen mot betraktaren.

Systematiskt utvecklingsarbete med frågor som rör unga

Ungdomspolitik är sektorsövergripande och länkar samman flera förvaltningsområden. Genom LUPP får din kommun eller region ett värdefullt stöd att luta er mot om ni vill arbeta kunskapsbaserat med frågor som rör unga. Och vem vill inte det?

Att arbeta med LUPP bör vara mer än att genomföra en enkät. Se det som tre faser:

  • före där ni förbereder, förankrar och tar beslut om att genomföra LUPP
  • under där ni genomför enkäten i till exempel kommunens skolor
  • efter där ni analyserar resultatet, presenterar det för elever och beslutsfattare och inte minst - genomför de förändringar som resultatet pekar på

LUPP bidrar till förändring

LUPP bidrar till förändring av den lokala ungdomspolitiken. Det anser 86 procent av kommunerna som deltagit i MUCF:s utvärdering. 71 procent anser att LUPP har bidragit till sektorsövergripande samverkan kring ungdomsfrågor. Kommunerna är överlag mycket nöjda med LUPP och med det stöd som MUCF erbjuder under arbetets gång.