Så mycket bättre

Bild: 

Så mycket bättre

Under 2010 fördelade Ungdomsstyrelsen bidrag till ungdomsorganisationer och andra organisationer i civilsamhället som ville arbeta med engagemangsguider eller liknande metoder. Metoderna skulle uppmuntra ett ökat deltagande i föreningslivet hos målgrupper som inte själva sökt sig till den sortens aktiviteter.Satsningen riktade sig framförallt till ungdomar i bostadsområden där en låg andel av de boende var med i en förening.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2011-03-28

Sidantal: 

44
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr