Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas upplevelser av näthat

Ung person som sitter ner och tittar på en mobiltelefon.
Utgivningsdatum:
Sidor: 14

Ladda ner för utskrift

Unga utsätts för näthat i lika stor utsträckning som äldre i befolkningen, i båda grupperna har 7 procent utsatts det senaste året. Vanligast är att bli utsatt för näthat som privatperson, både bland unga och bland äldre.

Det finns flera skillnader mellan hur unga tjejer och killar upplever samtalsklimatet på nätet och hur de påverkas av det, även om utsattheten för näthat är lika stor.

Näthat riktat mot de som uttrycker sig i det offentliga rummet är allvarligt eftersom det riskerar att tysta röster, vilket på sikt kan leda till att mångfalden av röster som hörs minskar. Det är i sin tur ett hot mot demokratin. Unga ser dock inte lika allvarligt på det som äldre. 42 procent bland unga tycker att näthat är ett ganska eller mycket stort hot mot demokratin, motsvarande siffra bland äldre är 65 procent.

Med denna rapport vill vi lyfta fram ny kunskap om utsatthet för näthat bland unga i befolkningen.