Hoppa till huvudinnehåll
 

Lägesbild av systemhinder och strukturella utmaningar

Delrapport inom MUCF:s uppdrag rörande unga som varken arbetar eller studerar

Utgivningsdatum:
Sidor: 26

Ladda ner för utskrift

Unga som varken arbetar eller studerar är en heterogen grupp som möter ett flertal utmaningar på väg mot självständighet och etablering i arbetslivet. I rapporten beskriver Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vilka hinder, brister och utmaningar som olika aktörer upplever i samhällets stödsystem. Rapporten utgår ifrån ett brett perspektiv av systemhinder som även inkluderar strukturella utmaningar. Sammanställningen baseras huvudsakligen på erfarenheter från de kommunträffar som MUCF genomfört under hösten 2019 med syftet att stödja lokal organisations- och verksamhetsutveckling och på en intervjustudie med företrädare för samordningsförbund.