Röster om sexuella kränkningar och övergrepp i föreningar

Bild: 

Omslag till Röster om sexuella kränkningar och övergrepp i föreningar

Röster om sexuella kränkningar och övergrepp i föreningar

I Röster om sexuella kränkningar och övergrepp i föreningar får vi en unik inblick i hur personer, som har egna erfarenheter av sexuella kränkningar och övergrepp i en ledarledd barn- och ungdomsverksamhet, tänker om, påverkats av och har hanterat det som hänt.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-10-13

Sidantal: 

36
0:00 kr