Hoppa till huvudinnehåll
 

Europaåret för unga 2022

Europaåret för unga är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att lyfta fram ungas betydelse i hela EU och ta till vara på deras erfarenheter och åsikter. 

Notera att Europaåret för unga 2022 är avslutat.

Målet med året var att öka kunskapen, bygga kompetenser och visa positiva framtidsutsikter för unga genom att till exempel presentera vad EU gör inom de gröna och digitala övergångarna. Dessutom skulle möjligheter för unga bli mer kända och synliggöra ungdomspolitiken i EU.

I Sverige var MUCF utnämnd till nationell samordnare för Europaåret för unga. Myndighetens uppgift var bland annat att anordna och uppmuntra till evenemang, kommunicera och rapportera om året. MUCF arrangerade även en rad olika aktiviteter med fokus på ungas deltagande. På den här sidan finns länkar till de teman och material som MUCF lyfte fram under årets gång. 

#EuropeanYearofYouth  #EYY2022

Europaåret för unga, Finansieras av Europeiska Unionen

TACK till alla som deltagit!

Europaåret för unga är avslutat. Vi ser tillbaka på några av höjdpunkterna och tackar alla som deltagit på ett sätt eller annat.

Årets budskap summerade

Under Europaåret för unga samlade MUCF in budskap av unga mellan 13–30 år - synpunkter, kommentarer och frågor i anknytning till EU:s 11 ungdomsmål. Svaren som inkom är summerade i rapporten:

 Ungas röster under Europaåret för unga 2022.

EU:s officiella sida för Europaåret

Europaåret för ungdomar 2022 lyfte fram de europeiska ungdomarnas betydelse för att bygga en bättre och grönare framtid som också är mer inkluderande och digital. På den officiella sidan för året hittar du information och inspiration hur du kan delta.

Prata EU med unga

Ett viktigt mål med Europaåret för unga är att öka ungas kunskaper och delaktighet i EU-frågor. Delta i vår kostnadsfria webbutbildning som ger kunskap om HUR du kan prata EU med unga.

Illustration för Prata EU med unga

EU:s ungdomsdialog

EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa blir till rekommendationer för medlemsstaterna. Vill du veta hur du kan delta? 

Foto: mostphotos.com

Ansök om EU-bidrag

MUCF är nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren och det finns många olika EU-bidrag som går att söka under olika tider på året. 

Vi rekommenderar särskilt att söka solidaritetsprojekt eller projekt för att öka ungas delaktighet för aktiviteter under Europaåret för unga.

Detta händer under året

Under 2022 arrangerades olika evenemang som belyste ungas roll och ungas situation i samhället samt hur unga kan vara med och påverka samhällsutvecklingen. Håll koll på alla externa evenemang på den officiella sidan för året och missa inte:

Lär dig mer om EU:s ungdomsstrategi

MUCF har publicerat en praktisk handbok om EU:s ungdomsstrategi för lokala aktörer.

Ungdomsstrategins olika delar

EU:s ungdomsstrategi är uppdelad i tre huvudområden: engagera, sammanföra och stärka. Är du nyfiken på en eller flera av områdena? I de här filmerna berättar vi mer och ger konkreta exempel: 

 

Miljö

Grönt tänkande var centralt under Europaåret för unga 2022. Vilka är de bästa digitala lösningarna? Hur har pandemin påverkat miljön och vad tänker unga om det? Dessa är några av de frågor MUCF tog upp under året.

HBTQI

Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. MUCF är en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter och vi integrerar ett hbtqi-perspektiv i vårt arbete.

Ungas deltagande

2022 var ett valår och Skolvalet till Riksdagen en av Sveriges största demokratisatsningar för att främja ungas deltagande. MUCF:s demokratipaket innehåller verktyg för att prata med unga om detta.

Nätverket för Europaåret i Sverige

Som samordnare för Europaåret för unga välkomnade MUCF aktörer som på olika sätt arbetar med ungdomsfrågor till Nätverket Europaåret för unga i Sverige. På den här sidan presenterar vi de partners som var med i nätverket.

Ta reda på fakta med Youth Wiki

Youth Wiki är Europeiska kommissionens webbportal där 29 europeiska länder delar med sig av fakta om deras ungdomspolitiska arbete utifrån de olika överenskommelserna på EU-nivå. I Sverige är det MUCF som ansvarar för deltagandet i Youth Wiki databasen, som är indelad i tio teman.

Intresserad av att jobba i Europa?

Söker du nytt jobb, en nystart utomlands eller bara lite omväxling? Vill du komma i kontakt med arbetsgivare i ett annat europeiskt land och veta vilka arbetsvillkor gäller? Svaret på alla dessa frågor hittar du på Eures-portalen. Tips: följ också gärna Eures-nätverket på Instagram.  

Ta del av ett urval av MUCF:s publikationer

Notera följande:

Europaåret för unga är finansierat av Europeiska Unionen. Åsikter och opinioner är personliga och representerar inte nödvändigtvis Europeiska Unionen eller Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Europeiska Unionen eller MUCF kan inte hållas ansvariga för dessa.