Uppdrag ifråga om föreningslivet

Bild: 

Omslag till slutrapporten Uppdrag ifråga om föreningslivet

Uppdrag ifråga om föreningslivet

Slutrapport

Slutrapport om myndighetens uppdrag att kartlägga föreingslivets arbete för att förebygga sexuella övergrepp och kränkningar mot flickor och pojkar.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-01-27

Sidantal: 

48
0:00 kr