Från stat till kommun

Bild: 

Från stat till kommun

En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken

En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997–2011 och en strategi för framtida insatser.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-03-30

Sidantal: 

50
0:00 kr