Hoppa till huvudinnehåll
 

Vad händer med statsbidraget?

En redovisning av övergången till ny förordning och fördelningsnyckel

vad hander
Utgivningsdatum:
Sidor: 30

Ladda ner för utskrift

Ett nytt regelverk om statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer (SFS 2011:65) kommer att börja tillämpas från och med bidragsåret 2013. Här redovisar Ungdomsstyrelsen hur övergången till de nya bestämmelserna går till och redovisar en långsiktig fördelningsnyckel för den fasta och rörliga delen av statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationerna. Vi redogör också för de konsekvenser detta kan få för ungdomsorganisationerna och hur myndigheten avser att lösa eventuella problem vid övergången till den nya förordningen och vilken fördelningsnyckel som kommer att gälla.