Hoppa till huvudinnehåll
 

Öppna fritidsverksamheten - om hbtq, normer och inkludering

Framsida Öppna fritidsverksamheten. Illustration av fyra ungdomar i en soffa
Utgivningsdatum:
Sidor: 44

Ladda ner för utskrift

Fritiden är betydelsefull för unga och det är viktigt att det finns trygga mötesplatser. MUCF: s tidigare undersökningar har dock visat att det kan finnas särskilda hinder för unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer) deltagande. Nationella ungdomsenkäten från 2018 visade till exempel att 24 procent av unga hbtq-personer hade avstått från att delta i fritidsverksamheter på grund av rädsla för att bli dåligt bemötta.

Som en del i vårt arbete att stödja den öppna fritidsverksamheten har vi tagit fram detta stödmaterial riktat till fritidsledare. Här har vi samlat kunskap om arbetssätt som skapar trygghet och främjar hbtq-personers deltagande i öppen fritidsverksamhet.