Hoppa till huvudinnehåll
 

Organisationsbidragens användning och effekter 2021

Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer

Framsida på rapporten Organisationsbidragens användning och effekter 2021 – Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer
Utgivningsdatum:
Sidor: 48

Ladda ner för utskrift

I Organisationsbidragens användning och effekter 2021 beskriver myndigheten hur de tre organisationsbidrag som myndigheten fördelar användes av de ideella organisationer som beviljades bidrag för 2019. De organisationsbidrag som MUCF fördelar går till barn- och ungdomsorganisationer, hbtq-organisationer och organisationer bildade på etnisk grund (så kallade etniska organisationer). Myndigheten har i denna uppföljning gjort en särskild insats för att utreda vilka resultat och effekter som organisationsbidragen skapar. För att ge underlag till bedömningen av effekter har sju organisationer vars verksamhet är representativ för respektive bidrag intervjuats. De har en bred verksamhet och tar en mångfald av roller och ansvar, vilket skapar effekter på både individ- organisations- och samhällsnivå, enligt de intervjuade organisationerna.