Dialog om samhällets värdegrund

Bild: 

Dialog om samhällets värdegrund

Att stärka demokratiska värderingar, förebygga antidemokratiskt agerande och utbilda unga ledare.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-03-01

Sidantal: 

30
0:00 kr