Hoppa till huvudinnehåll
 

Koden – ett verktyg för inflytande

Omslaget till stödmaterialet Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.

Europarådet har tillsammans med civila samhället tagit fram ett verktyg för inflytande: Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser kan användas av alla som vill förbättra sin samverkan. Koden kan hjälpa civilsamhället och offentliga aktörer att skapa samsyn kring samverkan. Den riktar sig både till beslutsfattare och idéburna organisationer och kan användas på lokal, regional och nationell nivå. Koden är ett verktyg och en slags checklista för att stimulera till organisationers medverkan i offentliga beslutsprocesser. Syftet med koden är att underlätta samverkan och att bidra till att skapa en bra miljö för organisationer i Europarådets medlemsländer och i Vitryssland.

Ladda ned och beställ Koden

Med utgångspunkt i Koden finns metodmaterialen:

Samla kraft som handlar om samverkan kring insatser för nyanlända.

Knäck koden som handlar om samarbete mot våldsbejakande extremism.

Kodens innehåll

Koden ger förslag och goda exempel på hur organisationer kan medverka i den demokratiska processen. För att samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga ska kunna fungera väl har fyra principer som båda parter ska hålla sig till tagits fram.

Koden utgår från dessa principer:

  • medverkan
  • tillit
  • ansvar
  • öppenhet samt oberoende

Koden sammanfattas i en matris där ena axeln visar på de sex olika stegen i den politiska beslutsprocessen medan den andra axeln tar upp fyra olika nivåer av deltagande. Koden är inte bindande och föreskriver inga regler.

I vilka sammanhang kan koden användas?

Alla parter kan vinna på samverkan och koden ger en gemensam terminologi och en referensram för frågor som rör civila samhällets delaktighet i politiska beslutsprocesser.

Koden kan användas som verktyg för idéburna organisationer att analysera hur involverade de är i en viss politisk process. På motsvarande vis kan den användas av myndigheter för att se över hur de involverar idéburna organisationer i beslutsprocesser. Kodens matris kan också användas för att planera politiska aktiviteter.

Koden ska kunna användas av alla idéburna organisationer (till exempel frivilligorganisationer, ideella organisationer, föreningar, stiftelser och andra intressebaserade organisationer) på alla nivåer – europeisk, nationell, regional och lokal nivå. På motsvarande sätt ska den vara ett verktyg för riksdag, regering, myndigheter och offentlig förvaltning på regional och kommunal nivå.

Goda exempel

Be PART är ett projekt som lanserades i juni 2022. Genom ett digitalt kompendium kan offentliga aktörer och civilsamhällets organisationer dela goda exempel om hur Koden har använts på ett framgångsrikt sätt.