Hoppa till huvudinnehåll
 

Projektbidragens användning och effekter 2023

Återrapportering av fyra statsbidrag till ideella organisationer och stiftelser

Rapport Projektbidragens användning och effekter 2023
Utgivningsdatum:
Sidor: 104

Ladda ner för utskrift

MUCF lämnar årligen en redogörelse till regeringen för hur flera av de bidrag som myndigheten fördelar har använts och vad medlen har gett för effekter. Rapporten bygger på slutrapporteringar som godkänts av MUCF under 2022. Totalt fördelades knappt 48,5 miljoner kronor till 70 projekt som

  • minskat förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet
  • motverkat eller förebyggt rasism eller liknande former av intolerans
  • stärkt demokratin
  • stött barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande.

MUCF bedömer att både användningen och de effekter som organisationerna har rapporterat stämmer med bidragens syften. Myndigheten kan även konstatera att projektägarna själva bedömer att projektbidragen har bidragit till långsiktiga effekter både på samhälls-, organisations- och individnivå. Projekten har bedrivits i majoriteten av Sveriges län och ett stort antal organisationer och individer har kunnat ta del av dem.