Hoppa till huvudinnehåll
 

Hot och hat bland ideella föreningar

MUCF kortrapport

Bild på kortrapportens framsida med titeln Hot och hat bland ideella föreningar.
Utgivningsdatum:
Sidor: 7

Ladda ner för utskrift

Ungefär var tionde ideell förening uppger att de, eller dess medlemmar, har blivit utsatta för hot och hat kopplat till föreningens verksamhet under de senaste 12 månaderna. En majoritet av dem uppger att hot och hat förekommit mer än en gång under det senaste året.

Med den här analysen vill MUCF lyfta fram ny kunskap på området samt peka på hur förekomsten av hot och hat leder till att ideella föreningar avstår från att bedriva verksamhet och uttrycka åsikter på grund av rädsla.