Hoppa till huvudinnehåll
 

Offentliga aktörers behov av kunskap om det civila samhället

Det civila samhällets syn på vad offentliga aktörer bör veta

Omslag till rapporten Offentliga aktörers behov av kunskap om det civila samhället
Utgivningsdatum:
Sidor: 24

Ladda ner för utskrift

Våra uppföljningar av villkoren för ideella föreningar visar bland annat att föreningarna anser att offentliga aktörer saknar kunskap om deras villkor. Denna skrift beskriver vilken kunskap det rör sig om; bland annat betydelsen av att det finns ett civilsamhälle som motvikt till näringsliv och offentlig sektor, nya former för engagemang, skillnaderna mellan kommersiella aktörer och idéburen verksamhet och konsekvenser av olika finansieringsformer.

Läs även rapporten Utvecklingen av ideella föreningars villkor - Civila samhällets villkor 2016 med fokus på ideella föreningar i utsatta områden