Unga vill och kan i nytt land

Bild: 

Framsida på Unga vill och kan i nytt land. Bild: två personer ler in i kameran.

Unga vill och kan i nytt land

Vad kan projekt inom Europeiska socialfonden lära oss om unga nyanländas etablering?

Den här skriften beskriver erfarenheter från ESF:s ungdomsprojekt om vilka hinder och möjligheter som nyanlända ungdomar möter för sin etablering i arbetslivet.

Här finns exempel på hur man kan arbeta för att bättre stötta ungdomarnas etablering. Skriften riktar sig till dig som arbetar strategiskt med nyanlända ungdomars etablering i samhälls- och arbetsliv. Erfarenheterna som kommer fram i skriften visar ungdomarnas utmaningar och möjligheter i det nya landet.

Här kan du även se ett webinarium om Unga vill och kan i nytt land.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-09-12

Sidantal: 

72
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr