Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga vill och kan i nytt land

Vad kan projekt inom Europeiska socialfonden lära oss om unga nyanländas etablering?

Den här skriften beskriver erfarenheter från ESF:s ungdomsprojekt om vilka hinder och möjligheter som nyanlända ungdomar möter för sin etablering i arbetslivet.

Här finns exempel på hur man kan arbeta för att bättre stötta ungdomarnas etablering. Skriften riktar sig till dig som arbetar strategiskt med nyanlända ungdomars etablering i samhälls- och arbetsliv. Erfarenheterna som kommer fram i skriften visar ungdomarnas utmaningar och möjligheter i det nya landet.

Här kan du även se ett webinarium om Unga vill och kan i nytt land.