Hoppa till huvudinnehåll
 

Avhopparverksamhet

avhopparverksamhet 2010
Utgivningsdatum:
Sidor: 134

Ladda ner för utskrift

Ungdomsstyrelsen har kartlagt verksamheter som hjälper unga att lämna grupper som främjar hot och våld för att uppnå politiska mål. I kartläggningen har det framkommit att det finns ett behov av sådana verksamheter och att det är viktigt att arbeta förebyggande för att ungdomar aldrig ska lockas till vit makt-miljöer eller andra grupper de upplever som destruktiva. Ungdomsstyrelsen föreslår därför att ett nytt projektstöd inrättas för att stärka föreningslivets förebyggande arbete. Ungdomsstyrelsen vill även att en nationell plattform för avhopparverksamhet införs där flera avhopparverksamheter kan samlas men samtidigt vara sina egna organisationer. Plattformen skulle till exempel ansvara för erfarenhetsutbyte, uppföljning, utvärdering och administrativt stöd.