Borås gör fler verksamheter våldsförebyggande

Bild: 

Omslag till foldern

Borås gör fler verksamheter våldsförebyggande

Borås arbetar våldsförebyggande genom att inkludera våldsförebyggande arbete i befintliga verksamheter. I projektet En kommun fri från våld förs våldsförebyggande förändringsidéer in i det ordinarie arbetet med ungas delaktighet och inflytande.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-12-20

Sidantal: 

4
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr