Erasmus+

Bild: 

Tre ungdomar i ett tält

Erasmus+

Internationellt utbyte och samarbete

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Broschyren handlar om ungdomsdelen av programmet som kallas Erasmus+ Ung och Aktiv.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-11-30

Sidantal: 

20
0:00 kr