Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas psykiska hälsa och ohälsa

Hur uppfattar unga sin psykiska hälsa? Vad stärker den psykiska hälsan? Vad ligger bakom de psykiska besvär som förekommer bland unga? Det är några av de frågor som vi och Folkhälsomyndigheten söker svar på när vi tillsammans ska kartlägga ungas psykiska hälsa och ohälsa.

Pojke bland träd. Han håller vänster hand framför det vänstra ögat.

Vad gör du för att må bra?

Är du mellan 15 och 25 år och vill dela med dig av dina tankar och erfarenheter om psykisk hälsa? Vi vill veta hur du beskriver psykisk hälsa, vad välmående betyder för dig, vad du har för strategier för att må bra och vad du anser påverkar ungas välmående. Dina svar är viktiga för att beslutsfattare ska kunna fatta bra beslut.

Praktisk information 

Vi planerar att göra intervjuer digitalt i mindre grupper (3-5 personer), men erbjuder också möjligheten att lämna din berättelse skriftligt. Du bestämmer själv vilket alternativ du föredrar. Vi beräknar att gruppintervjuerna tar cirka två timmar. 

Vi garanterar dig som deltar i undersökningen anonymitet. Det innebär att endast de utredare som arbetar med undersökningen kommer att veta vad du har sagt under intervjun eller skrivit i din text. Ditt namn kommer inte att finnas med i vår rapport. Vi kommer att spela in intervjuerna, men det är bara de som arbetar med utredningen som kommer att ha tillgång till inspelningarna. När arbetet med rapporten är avslutat, raderar vi inspelningarna.

Anmäl dig till en intervju

Det behövs inga förkunskaper eller förberedelser för att delta på en intervju. Anmäl dig här!

Skriv din berättelse

Det går också bra att dela med dig av dina tankar och erfarenheter skriftligt istället för i en fokusgrupper. Skriv och berätta om:

  • Hur är det är att vara ung i Sverige idag? Vad behöver vuxna veta om ungas liv och hälsa?
  • Vilket stöd behöver unga för att må bra? Vilket stöd fungerar idag? Om du skulle tänka helt fritt, hur skulle framtidens stöd för unga se ut då?
  • Om du fick bestämma, vad skulle du göra för att unga i Sverige ska må bättre? 

Skriv din berättelse här!

Vad säger vår senaste studie om ungas hälsa?

De allra flesta unga upplever att de mår bra. Vår senaste rapport UNG IDAG 2021 visar att 82 procent av unga i åldern 16-24 år bedömer sin hälsa som bra. Men andelen unga som upplever besvär av ängslan, oro eller ångest är hög, och högre bland tjejer än killar. Vi vet också att unga hbtqi-personer har en ökad risk för psykisk ohälsa.

Här kan du ladda ner rapporten och i filmen nedan berättar utredare Emma Thornström om några av resultat som handlar om ungas hälsa.

Uppdrag från regeringen

En god hälsa, både fysiskt och psykiskt, är en förutsättning för att uppnå det ungdomspolitiska målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor. Uppdraget till MUCF och Folkhälsomyndigheten om att kartlägga ungas psykiska hälsa och ohälsa, kommer från regeringen. Under arbetets gång ska unga själva få komma till tals och deras erfarenheter tas tillvara. Vi ska också ta hjälp av andra myndigheter och organisationer som berörs av uppdraget, till exempel som företrädare för barn och unga. Uppdraget inleddes i början på 2021 och slutrapporteringen sker i juni 2023. Resultatet kommer att lämnas till beslutsfattare för att de ska få bättre förståelse för och mer kunskap om ungas erfarenheter och behov. På så vis kan de ta bra beslut som gäller ungas psykiska hälsa, bland annat vilket stöd som bör finnas för unga. På regeringen.se kan du ta del av uppdraget i sin helhet.

Tidigare uppdrag om ungas psykiska hälsa

2015 presenterade MUCF rapporten När livet känns fel. I den kartlade vi hur unga i åldern 13-25 som mår dåligt, upplever sina svårigheter och vilka strategier de använder sig av för att må bättre. Rapporten visade att det stora flertalet unga som mår dåligt inte får tillräckligt stöd. Den studien nämns i nuvarande uppdrag av regeringen som den hitintills mest omfattande studien av ungas egna upplevelser av psykisk ohälsa och vilka strategier de använder sig av för att må bättre.
Här kan du ta del av rapporten När Livet känns fel

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: