Temporära organisationer för permanenta problem

Bild: 

Temporära organisationer för permanenta problem

Om implementering av samverkansprojekt för unga som står långt från arbetsmarknaden

I den offentliga sektorn startas och drivs mängder med samverkansprojekt. I den här studien granskas sju ESF-projekt, vilka samtliga riktades mot målgruppen ”unga långt från arbetsmarknaden”. Huvudsyftet är att beskriva och analysera hur erfarenheter från projekten tillvaratagits och implementerats i ordinarie verksamheter.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-53-2

Utgivningsdatum: 

2013-04-18

Sidantal: 

110
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr