Hoppa till huvudinnehåll
 

Temporära organisationer för permanenta problem

Utgivningsdatum:
Sidor: 110

Ladda ner för utskrift

Temporära organisationer för permanenta problem

Om implementering av samverkansprojekt för unga som står långt från arbetsmarknaden

I den offentliga sektorn startas och drivs mängder med samverkansprojekt. I den här studien granskas sju ESF-projekt, vilka samtliga riktades mot målgruppen ”unga långt från arbetsmarknaden”. Huvudsyftet är att beskriva och analysera hur erfarenheter från projekten tillvaratagits och implementerats i ordinarie verksamheter.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: