Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

DiscoverEU:s inkluderingsinsats

Inom ramen för DiscoverEU:s inkluderingsinsats kan organisationer och informella grupper av unga få bidrag för att genomföra projekt som gör det möjligt för ungdomar med begränsade möjligheter att delta i DiscoverEU på lika villkor som sina jämnåriga.

Organisationerna som genomför projekt ska dra nytta av ungdomarnas deltagande i DiscoverEU:s inkluderingsinsats och projektet ska därför ligga i linje med organisationens mål och passa dess behov. Det är möjligt att samarbeta med organisationer i andra länder som kan erbjuda aktiviteter eller stöd till deltagarna.

Projekt kan till exempel handla om att förbereda och stödja unga med begränsade möjligheter att delta i DiscoverEU samt följa upp deltagarnas lärande.

Ansökningstider

23 februari 2023 klockan 12.00

4 oktober 2023 klockan 12.00

Ansökan med deadline 23 februari är öppen.

Ansökan

För att kunna ansöka om projekt behöver du först registrera din organisation. Gör det i god tid så att du har möjlighet att jobba med din ansökan innan du lämnar in den. När du registrerat din organisation får den ett Organisation ID (OID) som sedan anges i er ansökan. 

OID och certifiering av organisationer - steg för steg-guide

Registrera din organisation

För att komma åt EU-kommissionens ansökningsformulär behöver du ett EU Login. Därefter kan du påbörja din organisations ansökan!

Ansök inom Erasmus+  

Ni kan söka bidraget

Ett projekt inom DiscoverEU:s inkluderingsinsats genomförs av en organisation eller en informell grupp av ungdomar som skickar en eller flera deltagare på en DiscoverEU-resa.

Projektet kan pågå mellan 3 och 18 månader.

Det här kan bidraget gå till

Projektet kan bestå av planering, förberedelser, genomförande före och under DiscoverEU-resan samt uppföljning efter resan.

Projektbidrag inkluderar resekort, stöd till organisationer och stöd till deltagare. Projekt kan även inkludera kostnader med assistens och medföljande personer.

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar, vilket är inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering.

Infokit till deltagare i DiscoverEU

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: