Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2020

Framsida av rapport utan bild med texten: Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2020
Utgivningsdatum:
Sidor: 38

Ladda ner för utskrift

I juni 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor till civilsamhället med anledning av covid-19. Bidraget skulle gå till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Bidraget har använts för att hjälpa och stödja samhällets allra mest utsatta. Det har bland annat gått till sovplatser för de som inte har ett hem, gett något att äta till de som inte har mat för dagen, hjälpt människor att bibehålla en grundläggande hygien samt hjälpt utsatta att få rätt vård.

Rapporten ger en tydlig bild av den viktiga roll civilsamhället haft och har under pandemin där de kunnat anpassa sina verksamheter på ett sätt som möjliggjort fortsatt arbete med minskad risk för smittspridning och de har nått ut med information om pandemin till de som regeringen inte kunnat nå, och på så sätt även motverkat smittspridning.

Myndigheten bedömer att bidraget har varit av stor, och ibland avgörande, betydelse för de beviljade organisationernas verksamhet under coronapandemin. 

Mer information