Hoppa till huvudinnehåll
 

Antidiskrimineringsverksamheter 2019

Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2017

Framsidan på Antidiskrimineringsverksamheter 2019. Bild: Händer med olika hudfärg som rör vid varandra.
Utgivningsdatum:
Sidor: 35

Ladda ner för utskrift

Denna rapport ger en bild av hur bidraget har använts under år 2017 och vilka resultat och effekter det har haft i förhållande till sitt syfte.

Totalt handlar det om 13 500 000 kronor som myndigheten fördelade till 15 antidiskrimineringsverksamheter för verksamhetsår 2017. Beloppet fördelades jämt mellan antidiskrimineringsverksamheterna, som därmed beviljades 900 000 kronor vardera.

Sammanställningen visar att effekterna som verksamheterna har rapporterat till myndigheten ligger i linje med bidragets syfte, och effekterna skiljer sig inte nämnvärt från de senaste årens rapportering av antidiskrimineringsverksamheten.

Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som ett beslutsunderlag till regeringen om hur bidraget ska utvecklas och följas upp samt för att visa vilken nytta det genererar.