Hoppa till huvudinnehåll
 

Med fokus på unga och civilsamhället

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen
Erasmus+   Europeiska solidaritetskåren

MUCF

Civilsamhällespolitik

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Arbetet ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.

Ungdomspolitik

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Nyheter

Nu startar Europeiska ungdomsveckan med fokus på EU-valet och demokrati

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Därför är årets Europeiska ungdomsvecka extra viktig. Europeiska ungdomsveckan är i år mellan 12-19 april och anordnas av EU-kommissionen vartannat år för att lyfta fram ungas demokratiska engagemang och aktiva medborgarskap, både i och utanför Europa.

Frågor och svar med anledning medias rapportering i samband med MUCF:s bidragsgivning till Romska ungdomsförbundet och Romska Kulturcentret i Malmö

MUCF fick 2022 extra resurser av regeringen för att utveckla kontrollerna vid bidragsgivning och kan nu arbeta mer riskbaserat vid handläggning av ärenden.

MUCF undersöker skillnader i levnadsvillkor mellan unga i områden med olika socioekonomiska förutsättningar

Levnadsvillkoren skiljer sig mellan unga som växer upp i olika bostadsområden. Men det behövs mer kunskap om platsens betydelse för ungas uppväxtvillkor. MUCF kommer att undersöka detta i en kommande rapport. I det arbetet kommer vi under 2024 intervjua unga som bor i områden med stora socioekonomiska utmaningar. Vi söker nu därför dig som genom ditt arbete eller ideella engagemang möter unga i dessa områden.
Visa alla nyheter

Nyhetsbrev

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar – både nationellt och internationellt.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: