Hoppa till huvudinnehåll
 

Med fokus på unga och civilsamhället

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen
Erasmus+   Europeiska solidaritetskåren

MUCF

Civilsamhällespolitik

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Arbetet ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.

Ungdomspolitik

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Nyheter

Frågor och svar med anledning medias rapportering i samband med MUCF:s bidragsgivning till Romska ungdomsförbundet och Romska Kulturcentret i Malmö

MUCF fick 2022 extra resurser av regeringen för att utveckla kontrollerna vid bidragsgivning och kan nu arbeta mer riskbaserat vid handläggning av ärenden.

Nära hälften av alla unga samer är utsatta för rasism

Idag den 6 februari är det samernas nationaldag. Nationaldagen firas i hela Sápmi - det stora landområde där samerna bor som innefattar Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Studier visar att nästan hälften av de unga samerna har upplevt att de har blivit illa behandlade eller trakasserade för att de är samer. Unga samer osynliggörs och får utstå trakasserier, hot och våld.

Har ni frågor om EU-bidragen? Vi hjälper er!

Inför deadline i den pågående rundan av EU-bidrag som är öppen för ansökningar, så har många ansökare frågor. MUCF:s handläggare svarar på frågor vid tre digitala tillfällen 12-15 februari. Välkommen med!
Visa alla nyheter

Nyhetsbrev

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar – både nationellt och internationellt.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: