Hoppa till huvudinnehåll
 

Med fokus på unga och civilsamhället

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen

eu_loggor_start_webb_2
MUCF

Civilsamhällespolitik

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Arbetet ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.

Ungdomspolitik

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Nyheter

Digitala signaturer inom EU:s ungdomsprogram möjligt

Nu går det att signera dokument digitalt inom EU-programmen på MUCF. Digital signering av dokument gör det lättare att arbeta med internationella samarbeten, påskyndar ärendehantering markant och ökar spårbarheten och rättssäkerheten, både för våra projektägare och oss som myndighet.

Ungdomsenkäten LUPP finns nu även för elever med särskilda behov

Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga, men kunskap om unga är en färskvara. Ett sätt att hålla sig uppdaterad kring hur ungdomar har det i din kommun eller region är att genomföra ungdomsenkäten LUPP. En nyhet för 2023 är att vi även erbjuder en anpassad LUPP-enkät för elever med särskilda behov.

Årets första ansökningsrunda för EU-bidrag är öppen

Ansökan inom EU:s ungdomsprogram är nu öppen för första rundan 2023. Man kan söka bidrag för mobilitets-, solidaritets- och volontärprojekt fram till 23 februari. Bidrag för olika typer av partnerskap går att söka fram till 22 mars.

Nyhetsbrev

Ja tack! Jag vill prenumerera på:

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: