Hoppa till huvudinnehåll
 

Med unga och civilsamhället i fokus

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: 

Erasmus+         Europeiska Solidaritetskåren

Läs mer om oss
Unga kvinnor håller händerna ihop som bildar ett hjärta

Civilsamhällspolitiken

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Detta ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer. MUCF ska ta fram och sprida kunskap om detta område.

Läs mer om vårt arbete med civilsamhällspolitiken. 

Ungdomspolitiken

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Läs mer om vårt arbete med ungdomspolitiken. 

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. 

Läs mer om våra bidrag. 

Nyheter

Ny rapport visar: Föreningarna drabbades hårt av pandemin

Civilsamhället drabbades hårt under pandemin. Flera föreningar har påverkats negativt med bland annat tappade medlemmar, under året, som konsekvens. Särskilt föreningar som engagerar äldre personer har fått se många medlemmar lämna.

Forumkonferensen 2022 - i år med fokus på digital dialog och samverkan

Nyfiken på frågor om digital dialog och samverkan på lokal eller regional nivå mellan offentliga och ideella aktörer? Välkommen till Forumkonferensen den 24 maj - anmäl dig redan idag!

MUCF bjuder in kommuner till EU-nätverk

Under 2021 startade MUCF en referensgrupp av kommuner för att undersöka vilka hinder och utmaningar som fanns för att engagera sig inom EU-programmen Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren. Nu följs arbetet upp genom nätverksträffar.

Visste du att...

...391 045 elever på högstadie- och gymnasienivå röstade i Skolval 2018 till riksdagen? Hur många får chansen i höstens skolval?

Nyhetsbrev

Ja tack! Jag vill prenumerera på:

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: