Hoppa till huvudinnehåll
 

Välkommen till MUCF

MUCF är en statlig myndighet där ungas levnadsvillkor och civila samhällets förutsättningar alltid är i fokus. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

Genom kunskap och stöd gör vi nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. 

Läs mer om oss
Kollage av bilder på ungdomar

Våra verktyg

Vi tar fram verktyg till dig som möter unga i din profession eller arbetar med eller i det civila samhället. Verktyg som kan stärka dig i din roll! 

Bidrag vi förmedlar

Vi fördelar statsbidrag till olika organisationer och till projekt. Genom våra internationella samarbeten och bidrag ger vi också unga möjlighet att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

Våra uppdrag

Regeringen bestämmer vad vi ska göra. Våra uppdrag beskrivs i instruktionen, vårt årliga regleringsbrev och i särskilda uppdrag som vi kan få när som helst under ett verksamhetsår.

Aktuellt

Ansökan för stöd till socialt särskilt utsatta på grund av coronapandemin öppen

Bidraget ska användas för att hjälpa och stödja samhällets allra mest utsatta, dvs personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät. Sista ansökningsdag är den 23 augusti.

Nationellt samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns cirka 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Bakom siffran finns en heterogen grupp individer som hamnat i den livssituationen av olika anledningar och med olika behov av stöd.

Ett år av utmaningar ...

Vi har levt i en pandemi i över ett år vilket givetvis sätter sina spår hos ideella föreningar.

Nyhetsbrev

Ja tack! Jag vill prenumerera på:

Visste du att ...

Linjeteckning föreställande tre ungdomar.

... 4 av 10 unga vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun?

Läs mer om ungas levnadsvillkor

Visste du att ...

Illustration av två ungdommar

... om ert projekt försenas på grund av coronapandemin och behöver mer tid för att kunna genomföras har MUCF möjlighet att bevilja det.

Läs mer om bidrag

Feedback