Hoppa till huvudinnehåll
 

Med unga och civilsamhället i fokus

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: 

Erasmus+         Europeiska Solidaritetskåren

Läs mer om oss
två unga kvinnor håller händer ihop så det bildas ett hjärta

Civilsamhällspolitiken

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Detta ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer. MUCF ska ta fram och sprida kunskap om detta område.

Läs mer om vårt arbete med civilsamhällspolitiken. 

Ungdomspolitiken

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Läs mer om vårt arbete med ungdomspolitiken. 

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. 

Läs mer om våra bidrag. 

Nyheter

Vilken effekt har våra webbutbildningar?

I höst ska vi göra en uppföljning av våra webbutbildningar om öppen fritidsverksamhet och Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck. Vilken effekt har utbildningarna? Gör dem någon skillnad i era möten med unga?

17,7 miljoner kronor beviljade från EU-programmen

Årets första ansökningsrunda för bidrag från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är nu slutförd. 45 svenska ungdomsprojekt får dela på cirka 17,7 miljoner kronor (1 809 884 euro) i bidrag.

Nya webbutbildningar för dig i öppen fritidsverksamhet

Nu är de här! Våra rykande färska webbutbildningar som vänder sig till dig som är verksam inom öppen fritidsverksamhet.

Visste du att...

...391 045 elever på högstadie- och gymnasienivå röstade i Skolval 2018 till riksdagen? Hur många får chansen i höstens skolval?

Nyhetsbrev

Ja tack! Jag vill prenumerera på:

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: