Hoppa till huvudinnehåll
 

Med fokus på unga och civilsamhället

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen
Erasmus+   Europeiska solidaritetskåren

MUCF

Civilsamhällespolitik

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Arbetet ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.

Ungdomspolitik

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Nyheter

MUCFs uppdrag att förbereda och införa fritidskort för barn och unga

Regeringen har gett E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, MUCF och Statens kulturråd (Kulturrådet) i uppdrag att förbereda och ta fram ett förslag för en digital tjänst och för införandet av ett fritidskort för barn och unga. Den 31 maj lämnade myndigheterna in delrapport till Regeringskansliet med förslag på hur uppdraget kan se ut.

Kartläggning visar: Viktigt att öka kunskapen om ungas psykiska hälsa

Livet handlar inte bara om att överleva utan att faktiskt också leva. Det är budskapet från landets unga när de själva får definiera vad psykisk hälsa innebär och vad som får dem att må bra. De vill känna sig i balans, ha energi och ork att klara saker, känna sig lyckliga och kunna reflektera över sina egna känslor. Unga i Sverige är bra på att beskriva vilket stöd de behöver, både från den egna familjen, vänner och från samhället.

MUCF åker till Almedalen

Den 28-30 juni åker MUCF till Almedalen för att lyfta fram och sprida vår kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi kommer att vara på Donnerska huset, Donners plats i Visby och anordna sju seminarier med fokus på unga och civilsamhället.
Visa alla nyheter

Nyhetsbrev

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar.
Prenumerera på Vidgade vyer för att ta del av MUCF:s internationella arbete och få information om bidrag, kurser, utbildningar och ungdomsutbyten i Sverige och utomlands.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: