Hoppa till huvudinnehåll
 

Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället

Lägesbild oktober 2020

Vit text på Blå bakgrund
Utgivningsdatum:
Sidor: 30

Ladda ner för utskrift

Coronapandemin har en fortsatt påverkan på civilsamhällets förutsättningar under hösten 2020 och förväntas påverka organi­sationerna flera år framåt. De flesta organisationerna varit tvungna att ställa in delar av sin verksamhet under året. Samtidigt har många ställt om sin verksamhet, inte minst genom digitalisering. Lägesbilden visar också att många organisationer fortsatt påverkas negativt ekonomiskt av pandemin.

Undersökningen visar att det finns både likheter och stora skillnader hur organisationerna och deras målgrupper har påverkats. Verksamheternas inriktning och finansieringsform har betydelse för hur stor del av verksamheten som har behövt ställas in och hur mycket organisationerna påverkats ekonomiskt. Funktionsvariation, ålder och digital kompetens påverkar förutsättningarna att delta och vara aktiv i civilsamhället under pandemin.

Lägesbilden baseras på en enkätundersökning till civilsamhället som genomfördes under oktober 2020 samt intervjuer med representanter för civilsamhället som genomfördes under oktober och november.