Hoppa till huvudinnehåll
 

Civilsamhället på landsbygder och i tätort

Villkor och roller för ideella föreningar och samfälligheter 2017

Civilsamhället på landsbygder och i tätort

Utgivningsdatum:
Sidor: 76

Ladda ner för utskrift

Beställ

Årets rapport undersöker ideella föreningar och samfälligheter, och i vilken utsträckning deras villkor ser olika ut beroende på om de är verksamma på landsbygderna eller i tätort. Resultaten visar att de ekonomiska förutsättningarna för organisationerna är bättre i tätort än på landsbygder. Ideella föreningar i tätort tillskriver sig också fler syften och roller, än ideella föreningar på landsbygder.

Bilaga 5. Appendix på webben