Civilsamhället på landsbygder och i tätort

Bild: 

Civilsamhället på landsbygder och i tätort

Villkor och roller för ideella föreningar och samfälligheter 2017

Årets rapport undersöker ideella föreningar och samfälligheter, och i vilken utsträckning deras villkor ser olika ut beroende på om de är verksamma på landsbygderna eller i tätort. Resultaten visar att de ekonomiska förutsättningarna för organisationerna är bättre i tätort än på landsbygder. Ideella föreningar i tätort tillskriver sig också fler syften och roller, än ideella föreningar på landsbygder.

Bilaga 5. Appendix på webben

Produktinformation

ISBN: 

978-91-88455-75-8

Utgivningsdatum: 

2018-06-01

Sidantal: 

76
0:00 kr