Hoppa till huvudinnehåll
 

Lupp i skolan

Så kan lupp användas i skolundervisningen för grundskola och gymnasium

luppikon
Utgivningsdatum:

Ladda ner för utskrift

Lupp är mer än en enkät och kan tillsammans med andra metoder och verktyg ge stöd i det lokala arbetet med att implementera och utveckla ett ungdomsperspektiv. Fokus i denna handledning ligger på hur Lupp
kan användas under lektioner i svenska och samhällskunskap, eftersom enkätens innehåll har störst koppling till de ämnenas kursplaner. Enkätens innehåll kan dock även användas inom andra ämnen. Till exempel i ämnet matematik där statistikkunskap ingår, eller idrott- och hälsa med fokus på enkätens fritids- och hälsofrågor. Se denna handledning som ett exempel på hur kommunen och skolan kan samarbeta kring demokratiuppdraget och Lupp. Komplettera gärna med eget pedagogiskt material och övningar som gör det lokala demokratiarbetet i kommunen till ett lärande för eleverna.